Versnippering voorbij

Zuinig omgaan met energie, met mensen en met de omgeving; in de Nationale Tuinbouwagenda spreekt de tuinbouwsector – hoe divers en autonoom de ondernemers ook zijn – met één stem. Rozatekst tekende de toekomstplannen mee op, in opdracht van Greenports Nederland. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondertekende het bijbehorende akkoord in maart 2019.